May 4, 2007

Kontakta mig!

Vill du kontakta mig? Du når mig enklast på nedanstående e-mailadress.

E-mail:
staffan.appelros@telia.com

Mobil:
0708-437301

May 3, 2007

I Riksdagen

Miljöfrågorna ligger mig varmt om hjärtat och jag är därför glad åt att jag kunnat ägna mig åt dessa frågor i Miljö- och Jordbruksutskottet. Särskilda frågor jag där engagerade mig i är avfallsfrågor, livsmedel, GMO samt miljövänlig energiframställning. Jag är även intresserad av allmänna energifrågor, bostadsfrågor och lag & rätt.

Mer information om mitt politiska arbete fann du på riksdagens hemsida. Läs även här på sidan under etiketterna motioner och publicerat.

Nu verkar jag politiskt i Region Skåne.

May 2, 2007

Politik

Under några mandatperioder har jag varit så kallad "fritidspolitiker" med uppdrag i Malmö Kommun som ordförande i Invandrarnämnden, Rosengårds Stadsdelsnämnd och V.ordf. i Stadsbyggnadsnämnden. Jag har även haft styrelseuppdrag i bl.a. ML, MKB, Sturupsaxelns Exploateringbolag, Flygrådet samt Sysav. Fram t.o.m. 2006 var jag ledamot i Kommunfullmäktige i Malmö.

Mandatperioden 2002-2006 var jag gruppledare för moderaterna i Region Skånes Miljö- och Naturvårdsnämnd. Jag är fortfarande ledamot i Regionfullmäktige i Skåne.

Miljöfrågorna ligger mig varmt om hjärtat och jag är därför glad åt att jag kunnat ägna mig åt dessa frågor i Miljö- och Jordbruksutskottet. Särskilda frågor jag där engagerat mig i var avfallsfrågor, livsmedel, miljövänlig energiframställning samt GMO.

Jag välkomnar medborgarengagemang och gillar att diskutera sakpolitik. Jag anser att vi politiker alltid bör ha fokus på "medborgarnyttan" i vårt politiska arbete.

Jag vill arbeta politiskt med de frågor som berör medborgarna i deras vardag. Politik är för mig att vara nära medborgarna. Med en rik yrkeserfarenhet och livserfarenhet i bagaget tror jag det är lättare att förstå och tala om vad som är viktigt i livet.

Jag tror inte att man föds till politiker och vänder mig emot att göra politiken till sin inkomstkälla. Med stor erfarenhet av arbete i den privata sektorn ser man många problem i den offentliga verksamheten och i politiken som kunnat lösas om fler människor med lång erfarenhet från näringslivet hade varit engagerade i politiken.

May 1, 2007

Välkommen!

Kul att du hittade hit!

På den här sidan skriver jag om hur mitt arbete som politiker ser ut. Du finner inlägg, debattartiklar, insändare, vilka frågor jag var ansvarig för i miljö- och jordbruksutskottet samt information om mig som person.

Som riksdagsledamot ansåg jag att det var viktigt att vara tillgänglig, på detta sätt fick jag även chansen att få insikt i vilka frågor som människor upplever som viktiga i vardagen.

Tveka inte att kontakta mig om du har frågor, vill framföra åsikter eller helt enkelt diskutera politik.

Varma hälsningar

Staffan Appelros