Feb 8, 2017

Malmö Stads köp av bostadsrätter.

Jag har nu fått ut de handlingar jag begärt. Åtminstone vissa. Jag ville ha underlag till samtliga budgivningar som Malmö Stad deltagit i under 2016.
Först kunde jag inte få något av detta pga sekretess mm. Jag stod på mig och till slut så kunde man dela med sig av alla de budgivningar som resulterat i ett köp. Dvs jag har inte fått besked på hur många budgivningarna varit totalt och buden i de fall Malmö Stad ej stått som slutlig köpare.
Dock har man nu redovisat samtliga budgivningar under 2016 som Malmö Stad vunnit.
Det får man säga ändå är en viss framgång. Tack till Malmö Stads Fastighetskontor som till slut delade med sig av informationen.
Jag vill direkt säga att dessa tjänstemän verkar ha skött sitt uppdrag på ett korrekt och bra sätt. De budgivningar man deltagit i har visserligen i flera fall trissat upp priset och andra budgivare har blivit utan lägenhet, där Malmö Stad lämnat högsta bud. I vissa fall har dock Malmö Stad stått som ensam budgivare och i några fall har slutbudet legat under utgångspriset.
Så långt anser jag att tjänstemännen utfört sitt uppdrag på ett fullgott och kanske t.o.m. berömvärt sätt.

DOCK, är det principfrågan, det politiska uppdraget, jag ifrågasätter.
Malmö Stad lär redan tidigare äga drygt 700 bostadsrätter som man inte kan utnyttja i det syfte som fanns vid köpen. Dvs att ge en möjlighet att akut ordna tak över huvudet för familjer i trångmål och slippa ordna dyra hotellrum. I dessa fall har lagstiftningen sett till att de boende fått en form av besittningsskydd. De kan alltså lugnt bo kvar i en bostadsrätt som kommunen betalt och endast betala månadsavgiften. Detta har gjort att stora belopp har låsts in och lägenheterna kan inte användas som det var åsyftat. Det är klart trevligt att bo i en bostadsrätt utan att ha betalt en krona för insatsen, det är få som lämnar en sån bostad frivilligt.

Nu gör Malmö Stad en nysatsning på stora inköp av bostadsrätter. Särskilt akut är läget för nyanlända. Fastighetskontoret har fått utökade budgetramar för att inhandla bostadsrätter.
De under 2016 inköpta bostadsrätterna redovisas på nedanstående bilder.

Staffan AppelrosHär skriver du ditt inlägg. Länken nedan gör så att dina inlägg hamnar på intressant.se när du pingar nyligen.se. Intressant.se