May 2, 2007

Politik

Under några mandatperioder har jag varit så kallad "fritidspolitiker" med uppdrag i Malmö Kommun som ordförande i Invandrarnämnden, Rosengårds Stadsdelsnämnd och V.ordf. i Stadsbyggnadsnämnden. Jag har även haft styrelseuppdrag i bl.a. ML, MKB, Sturupsaxelns Exploateringbolag, Flygrådet samt Sysav. Fram t.o.m. 2006 var jag ledamot i Kommunfullmäktige i Malmö.

Mandatperioden 2002-2006 var jag gruppledare för moderaterna i Region Skånes Miljö- och Naturvårdsnämnd. Jag är fortfarande ledamot i Regionfullmäktige i Skåne.

Miljöfrågorna ligger mig varmt om hjärtat och jag är därför glad åt att jag kunnat ägna mig åt dessa frågor i Miljö- och Jordbruksutskottet. Särskilda frågor jag där engagerat mig i var avfallsfrågor, livsmedel, miljövänlig energiframställning samt GMO.

Jag välkomnar medborgarengagemang och gillar att diskutera sakpolitik. Jag anser att vi politiker alltid bör ha fokus på "medborgarnyttan" i vårt politiska arbete.

Jag vill arbeta politiskt med de frågor som berör medborgarna i deras vardag. Politik är för mig att vara nära medborgarna. Med en rik yrkeserfarenhet och livserfarenhet i bagaget tror jag det är lättare att förstå och tala om vad som är viktigt i livet.

Jag tror inte att man föds till politiker och vänder mig emot att göra politiken till sin inkomstkälla. Med stor erfarenhet av arbete i den privata sektorn ser man många problem i den offentliga verksamheten och i politiken som kunnat lösas om fler människor med lång erfarenhet från näringslivet hade varit engagerade i politiken.

No comments:

Post a Comment