Jul 4, 2007

Det är dags att ändra miljöpolitiken i Sverige

Såsom media har rapporterat om klimathotet den senaste tiden får man lätt uppfattningen att slutet är nära. Att jorden inom en snar framtid kommer att gå under på grund av oss människor. Detta är långt ifrån verkligheten. Att miljön debatteras och tas på allvar är dock högst nödvändigt. Men moderaterna tycker att det är hög tid att ändra kurs på denna debatt. Socialdemokraterna och miljöpartiet har under årens lopp fört en miljöpolitik som dels gått ut på att skrämmas och dels på att människor ska känna skam. Denna taktik fungerar möjligen för stunden men när nyheten har lagt sig försvinner även känslan av engagemang och vi återgår till våra vanliga rutiner. Rutiner som inte alltid sätter miljön främst. Men klimathotet är på riktigt och det är dags att ändra miljöpolitiken i Sverige. Moderaterna vill inte skrämmas eller få människor att känna sig skyldiga över att inte ha tagit ansvar. Vi vill föra en öppen och ärlig dialog. Därför har jag valt att publicera fakta som strider mot den bild som media och vänsterblocket förmedlar.

Enligt källor på Energimyndigheten finns det prognoser som visar att Sverige kommer att ha ett el-överskott inom fem år. Detta gör att vi kommer att kunna exportera el. De tre främsta skälen till detta är den kraftiga expansionen av elproduktion från elcertifikatsystemet, effekthöjningar i kärnkraften samtidigt som ökningen av elanvändningen förväntas vara relativt beskedlig. Detta är dock enligt Energimyndigheten ingen nyhet eftersom att vi redan idag varierar mellan att vara importörer/exportörer av el. Den totala elförbrukningen i Sverige uppgick under 2006 till knappt 146 TWh, vilket var något lägre än förbrukningen föregående år.

Skräckbilden som media, socialdemokraterna och miljöpartiet har målat upp stämmer alltså inte med verkligheten. Vi har energi så att vi klarar oss, till och med så pass mycket att vi kan sälja det till andra länder. Det är fakta. Däremot förbrukar Sverige en väldigt hög andel energi. År 2006 förbrukades sammanlagt ungefär 392 TWh i Norden, där Sverige stod för cirka fyrtio procent, Norge för trettio, Finland för tjugo och Danmark för tio procent. Alla nordiska länder utom Danmark har en hög genomsnittlig elförbrukning per invånare jämfört med övriga länder i världen. Detta beror på att Danmark inte har en lika stor andel energiintensiv industri som övriga nordiska länder. Med andra ord – vi går mot ett el-överskott men vi förbrukar samtidigt väldigt mycket el.

Moderaterna vill ändra miljödebattens inriktning. Det räcker inte längre att diskutera om klimathotet är verkligt eller inte. De flesta börjar inse att klimatförändringarna existerar. Det som nu står högst på listan är att vidta åtgärder. Vi kan faktiskt stoppa den negativa utvecklingen som har orsakat miljöproblemen. Vi har kunskapen och tekniken vi behöver. Gör vi det inom en överskådlig tid kan vi även klara det ekonomiskt. Som jag nämnde i början, slutet är inte nära. Vi måste ta varje tillfälle att förbättra morgondagens värld. Det gör vi genom att nu börja föra en rak och öppen dialog. Vi tror inte på tvång, vi tror på att människor som har kunskap även kan och vill agera på ett miljösmart sätt.

Staffan Appelros (m)
riksdagsledamot från Malmö