Nov 10, 2008

Replik till mp´s kommunalråd Lari Pitkä-Kangas om Bunkeflostrand

Lari har i dagens Sydsvenska Dagbladet i ett svar på mitt inlägg om de ologiska och konfiskatoriska gränsdragningarna i Bunkeflostrand anfört att huvudargumentet är ”en logisk och naturlig gräns vilket oftast är fastighetsgränser.” Han talar också om gällande lag och praxis. Just det Lari, gällande praxis är inte att köra över medborgare, stjäla deras mark, dra gränser genom folks fruktträdgård och skapa konflikter. I Region Skåne har man åtminstone i de naturreservat jag känner till varit mån om medborgarnas acceptans och medverkan. Hemfridszoner kring bef. bostadshus inrättas. Där är det inte fråga om att dra en gräns igenom en trädgård 4 meter från gaveln (se bild nedan). Lari var inte inblandad i detta ärendes hantering, vilket jag var, och han har nu fått den otacksamma uppgiften att försvara ett beslut som är ett övergrepp på medborgare, äganderätten och totalkonflikt mot en samlad opposition.

Lari borde lära sig hur tomtgränserna ser ut där det rör sig om gamla ”fiskartomter”. Här är långsmala tomter med några få meter emellan. Att då hävda att just den ena linjen är mer logisk än den några meter bort är bara korkat. Det är inte lätt att försvara ett beslut som kännetecknades av en undermålig tjänstemannahantering som trotsade gemensamma politiska beslut och drev en egen agenda. En hantering som av kollegor i regionen stämplades som ”fundamentalistisk” och konfliktskapande. Det är vad Lari nu försvarar. Ingen har ifrågasatt naturskyddsområdet. Det är hur man från den socialistiska majoriteten väljer att stjäla och konfiskera istället för att gemensamt skapa något, saken gäller.

Sen är Lari fräck nog att tala om skyddsområden för klimateffekter. Det var just detta som var vårt argument för att ändra gränsdragningen och skapa ett skydd för de i området boende och samtidigt skapa naturreservatet som ett logiskt och väldefinierat område skiljt från bebyggelsen. Men Lari struntar visst i människor och deras hem, vad är det han vill skydda?