Jun 27, 2007

Alliansen visar ledarskap inom miljöfrågor

Moderaterna har fått ett viktigt uppdrag av det svenska folket och det är något vi tar på största allvar. Vi vill vara ett parti som lyssnar och som uppmärksammar de ämnen som debatteras i samhället.Den borgerliga regeringen har sedan maktskiftet fått mycket kritik för att de inte har uppmärksammat klimatfrågan tillräckligt. Politiska motståndare har hävdat att alliansen inte haft en utvecklad miljöpolitik och att regeringen har hänvisat miljöproblemet till andra. Dessa påhopp grundar sig bara i en sak, ren och skär avundsjuka. Alliansen har nämligen lyckats med något som varken socialdemokraterna eller miljöpartiet har åstadkommit tidigare och det är att få upp klimatfrågan på bordet: i svenska hem och företag. Där finns också en av de stora skillnaderna mellan det blåa och röda blocket, alliansen lyssnar och tar folkets åsikter på allvar.

Regeringen har i vårens proposition fokuserat på att förena utveckling av arbete och miljö i miljötekniksektorn. Möjligheterna inom denna bransch är särskilt intressanta, eftersom att en ny sektor leder till fler arbeten men även positiva miljöeffekter. För att stärka miljötekniksektorn genomför vi nu ett program för utveckling och ökad konkurrenskraft av svensk miljöteknik. Nya idéer bland utvecklingsföretag och svenska universitet måste få en chans att kommersialiseras inom rimlig tid. Att kombinera ett modernt leverne med miljövänlighet är inte en alldeles enkel uppgift. Därför måste vi satsa på forskning inom detta område. Ökad kunskap och fler miljövänliga lösningar för företag och individer kommer inte enbart att skona miljön utan på sikt kommer det som sagt var även att skapa en ny arbetsmarknad.

I tolv år har socialdemokraterna regerat landet och under lika lång tid har klimatfrågan fått stå tillbaka. Kärnkraftverk har stängts ner utan eftertanke och anslag till forskning som rör miljö har prioriterats bort. Vi moderater har länge sett bristerna i den gamla regeringens politik och i Vårpropositionen satsar vi stort på att reparera följderna. Vad gäller miljöfrågan kan man säga en sak, detta är något som berör alla. Vart man än är bosatt på jorden påverkas man av klimatförändringarna. Detta gör att man måste tänka stort och litet. I det stora tänkandet måste vi tänka utanför Sveriges och nordens gränser någonstans bort mot EU:s gränser. Helst skulle detta tänkande sträcka sig ännu längre men vi måste vi ha en realistisk utgångspunkt och ta det stegvis. Det första konkreta steget som alliansen nu har tagit är att vara ledande och drivande i miljöfrågorna på EU-toppmötet som nyligen var. Vi var bland de allra första att ta ställning till att utsläppen av växthusgaser måste minska med 30 procent till år 2020. Alliansens utspel bidrog därmed till att andra länder anslöt sig, länder som inledningsvis varit ovilliga till detta. I det mindre tänkandet vill vi göra det enklare för det svenska folket att leva miljövänligt. Det ska inte kosta något extra eller vara svårt att värna om miljön, tvärtom, det ska vara enkelt att göra bra saker för miljön.

Vi möter framtiden vända framåt och i vårpropositionen har vi ett realistiskt handlingsprogram för miljön, både på land och till havs. Allians för Sverige tänker se till att Sverige visar ledarskap inom dessa frågor, både på hemmaplan och internationellt och vi hoppas på ett gott framtida samarbete med andra partier, vi strävar trots allt efter samma mål.

Staffan Appelros (m)
riksdagsledamot

Alla ska ha råd att leva miljövänligt

Det har inte alltid varit enkelt eller ekonomiskt möjligt att leva miljövänligt, tvärtom. Den moderna människans försök att leva på ett sätt som är skonsamt för miljön har länge präglats av alltifrån svåra regler vid återvinning till alltför höga kostnader på ekologisk mat. Begreppet miljövänlig associeras tyvärr alltför ofta fortfarande med ett obekvämligt och dyrt leverne. Detta är något som vi moderater vill ändra på en gång för alla. Det ska inte kosta något extra eller vara svårt att värna om miljön! Det ska vara enkelt att göra saker som är miljövänliga och framförallt ska alla ha råd med det.

Ett av de miljöproblem som är mest akuta är koldioxidutsläppen. Därför lade regeringen fram ett förslag i Vårpropositionen om att ge 10 000 kr i premie till alla som köper en ny miljöbil. Den största anledningen till detta är givetvis att ändra trafikens riktning mot en mer miljövänlig sådan. Det behövs, det vet vi alla. Men en annan viktig anledning till denna premie är att hjälpa och ge stöd till människor som vill köra miljövänligt men som av ekonomiska skäl inte haft möjlighet. Mänga människor i Sverige kör dagligen bil. Huruvida det rör sig om bekvämlighet eller nödvändighet spelar ingen roll. Alla måste vara fria till att ta egna beslut kring om de vill ta bilen eller åka kollektivt. Kan vi som politiker däremot underlätta för alla som vill köra miljövänligt är det viktigt att vi gör det. Och en del av att underlätta är att göra det billigare.

Många säger att den rådande klimatdebatten bara är en trend och att den, som de flesta andra trender, har en begränsad livstid. Vi moderater säger tvärtom, så länge folk märker att det är enkelt och lönsamt att göra bra saker för miljön kommer trenden att hålla i sig och vår målsättning som moderata riksdagsledamöter är att se till att intresset för denna trend aldrig slocknar.

Staffan Appelros (m)
riksdagledamot miljö- och jordbruksutskottet

Sötningsmedlet sukralos kan vara skadligt för miljön

Sötningsmedel har blivit väldigt populärt bland både producenter och konsumenter. Den sötande effekten gör att konsumenterna upplever att de kan äta söta produkter utan att behöva oroa sig över sockermängden. Det finns många produkter som innehåller socker som man inte reflekterat över tidigare. Detta uppdagas nu när fler och fler produkter märks med texten sockerfritt. Vilka sötningsmedel som döljer sig bakom ”sockerfritt” är olika och vi vet alla att de flesta sötningsmedel inte är av samma skrot och korn. I Expressens artikelserie ”Vad är det vi äter?” redovisas exempel med en kvinna som enligt journalisten dricker klor. Ja, det stämmer, ni läste rätt. Fast egentligen är det socker som har behandlats med klor och som blir produkten sukralos. Sukralos är ett sötningsmedel som är 500-600 gånger sötare än vanligt socker till skillnad från till exempel aspartam som ”bara” är 200 gånger sötare.

Debatten kring vilka effekter sötningsmedel kan ha fysiskt och psykiskt på människan har genom åren varit het. Även antalet vetenskapliga tester har varit många, problemet är bara att dessa tester endast har genomförts med syfte att undersöka vilka konsekvenser sötningsmedel kan ha på människan och inte miljön.

I och med sukralos, som faktiskt skiljer sig ifrån andra sötningsmedel, har man dock börjat uppmärksamma att konsekvenserna av att sukralos hamnar i naturen kan vara allvarliga. I en norsk studie som nyligen presenterades visade resultaten att sukralos har påvisats i vattendrag endast 1 år efter att det introducerades på marknaden. Flera producenter var på plats när studien presenterades och detta kom som en överraskning även för dem. Det som är väldigt oroväckande med detta är att sukralos är väldigt svårt att bryta ner. Livsmedelverket säger visserligen att det inte är någon fara eftersom att ämnet passerar kroppen utan att tas upp. Men någonstans måste det stanna upp och gör det de i vår natur vet vi inte vilka konsekvenserna kan bli. Enligt en kontakt på Livsmedelsverket har de tester som har gjorts på sukralos inte visat några negativa hälsoeffekter men han säger även att man inte kan testa allt och att det därför är svårt att veta vilka faktiska konsekvenser sötningsmedlet kan ha i längden, både på människor och på miljön. Detta påstående gör mig oroad, vet vi inte med säkerhet vilka konsekvenser sukralos kan ha är det inte bra att det hamnar ute i naturen. Skulle det visa sig att sukralos kan påverka organismer på ett ofördelaktigt sätt är det förmodligen flera års sanering som ligger framför oss.

Det görs nu utredningar i avloppsverken för att utreda om sukralos förekommer i vattnet. Påvisas sukralos i vattnet, blir diskussionen fokuserad på kring hur höga halterna är för att överväga att man vidtar åtgärder. Livsmedelsverket säger att det är svårt att helt förbjuda ett ämne, särskilt när den redan finns ute på marknaden. Men som konsumenter bör vi i alla fall vara medvetna om att sukralos kan hamna ute i vår natur. Vilka konsekvenserna blir är ännu inte kartlagda och jag väntar i alla fall med spänning på Livsmedelverkets resultat. För miljön och tillverkarna hoppas jag att resultatet i Norge inte upprepas i Sverige. Oavsett resultatet bör detta ses som ett misstag som inte bör upprepas. I en tid då miljöpolitiken ligger högt på dagordningen måste man börja testa ämnen som anses vara tvivelaktiga, inte bara på människor utan även på miljön.


Staffan Appelros (m)
riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet

Skyddsvallar vid Bunkeflostrand

Efter många år som politiskt aktiv har jag nu sett hur frågan om skyddsvallar mot havet vid Bunkeflostrand har bollats över från byggkommunalrådet Anders Rubin (s) till det nya kommunalrådet Lari Pitkä-Kangas (mp). Tyvärr anser både Rubin och Pitkä-Kangas att skyddsvallar inte behövs vid Bunkeflostrand trots den senaste tidens rapporter om att vattennivån i Öresund konstant stiger för att inte nämna hur vattennivån dramatiskt har stigit vid oväder.

Länsstyrelsen och kustkommunerna i Skåne genomför just nu en gemensam beredskapsplan och utredning efter vinterns plötsliga vattenhöjningar vid kusten. Tyvärr säger kommunalrådet Pitkä-Kangas att kommunen, oavsett vad resultatet blir på denna utredning, inte kommer att bygga några skyddsvallar. Han anser att det i dagsläget inte finns anledning att bygga skyddsvallar i området. Däremot menar han att de berörda fastighetsägarna får bygga vallar om de så önskar. Några riktlinjer för dessa vallar finns dock inte utan den privata ägaren av marken får bygga enligt eget tycke, säger Pitkä-Kangas.

Jag anser att alla berörda kustkommuner i samråd med Länsstyrelsen bör arbeta efter samma riktlinjer och att kommunerna i högre grad bör ta ansvar för att bygga skyddsvallar som skyddar tomter och hus. Ander Rubin har tidigare uttryckt att det skulle ta 50-100 år innan vattennivån stiger 1 meter vid Öresund. Han säger även att den senaste tidens oväder inte helt säkert är ett resultat av växthuseffekten utan lika gärna kan vara en tillfällighet. Dessa påståenden visar att han inte tar dagens signaler, som tydligt påvisar ett ändrat klimat, på allvar.

Björn Lagerbäck (fp) varnar för att många villor vid Bunkeflostrand kan översvämmas vid en eventuell vattennivåhöjning. Han anser att en skyddsvall snarast ska byggas och att kommunen ska bekosta denna. Ur ett ekonomiskt perspektiv blir kostnaden för skyddsvallen lägre än om kommunen tvingas gå in och ersätta drabbade vid eventuell översvämning. För att inte tala om vilka påföljder översvämningarna kan orsaka de drabbade individerna.

Ett annat problem i detta är hur vi ska skydda den känsliga naturen vid Bunkeflostrand, för detta är vi politiker eniga om att den bör skyddas. Den nu föreslagna taggiga gränsdragningen är ologisk och byråkratisk vilket gör att byggandet av en vall i förlängningen kommer att försvåras oerhört. Som gränsdragningen ser ut idag får vissa husägare en naturskyddsgräns längs med sin husgavel vilket leder till att de bland annat får andra skötselföreskrifter för just den marken. Denna fråga måste till att börja med tas på allvar och för det andra får den inte bli ett slag mot privata ägare. Rätar vi ut gränsen och gör den mer logisk samt mindre ”taggig” kan vi med större sannolikhet bygga en skyddsvall som skyddar både miljö och individer.

Staffan Appelros (m)
Riksdagsledamot

Sillabanans överlevnad

För en tid sedan kunde vi läsa om de styrandes planer för Sillabanan. Socialdemokraterna vill köpa banans mark från Heidelberg cement, som äger Sillabanan idag, och röja banan från spår för att anlägga en cykelbana. Tyvärr har majoriteten inte insett att sydvästra Malmö befinner sig i en expansiv fas och att kollektivtrafiken behöver stärkas, inte utraderas. Skulle socialdemokraterna se verkligheten skulle de förstå att deras planer för Sillabanan är ett hot mot den positiva utvecklingen i sydvästra Malmö.

Malmö är unikt i det avseendet att man redan har en anlagd spårbunden förbindelse från Centralen genom Limhamn ända ner till Kalkbrottet. Denna har under lång tid inte varit aktuell för persontrafik då den mestadels passerar genom relativt obefolkade områden. Detta faktum håller på att ändras radikalt.

På sin väg från Centralen passerar spåret Universitetsholmen i Västra Hamnen, parallellt med den i snar framtid till bostadsgata omvandlade Citadellsvägen, nära Kockums Fritid och de bostäder och kontor som nu planeras byggas i detta område. På väg söderut till Limhamn passerar spåret det välbesökta ”Ribban”. I Limhamn passerar spåret det planerade stora utbyggnadsområdet kv. Glasbruket nära Ön med sina ytterligare bostadsutbyggnader. Sedan går det genom västra Limhamn, nära Sibbarp upp till Annetorpsgården vid kalkbrottet där ytterligare bostadsutbyggnad kommer att ske. Med andra ord: Sydvästra Malmö växer och behöver en väl fungerande kollektivtrafik.

Argumentet från majoriteten för att spårvagnar inte skulle vara intressant på Sillabanan är att det inte finns ett underlag för kollektivtrafik under hela året. Detta är ett hån mot invånarna som faktiskt är bosatta i sydvästra Malmö. Så kan det bli med styrande som endast besöker sydvästra Malmö sommartid för att bada. För att Malmö inte ska stagnera måste socialdemokraterna våga satsa på nya lösningar. Alla invånare bör ha tillgång till vettig kollektivtrafik. Utred förutsättningarna för spårvagnstrafik istället för att riva banan!

Staffan Appelros (m)

Från svensk sida välkomnar vi frihandel

Regeringen har beslutat att införa en premie till alla som köper miljöbilar. 10 000 kr ska den nyblivna miljöbilsägaren få. Förhoppningsvis kan det i framtiden innebära att trafiken går mot en miljövänligare riktning än vad den gör idag. För många människor är bilen en nödvändighet, för andra är den en del av livets bekvämlighet. Oavsett vilket tycker vi moderater att människor själva ska få välja hur mycket de vill använda sina bilar. Det som däremot är viktigt är hur vi politiker arbetar med dessa frågor, vi måste på sikt påverka så att färre skadliga utsläpp från trafiken sker. Idag finns det ett allvarligt problem med detta, nämligen att milkostnaden för etanol är högre än bensin. Det gör att fler väljer det billiga alternativet och inte det miljövänliga alternativet på grund av kostnadsskäl. Moderaterna anser att det aldrig ska straffa sig att välja ett miljövänligt alternativ, tvärtom!

Svensk etanol tillverkas idag främst med spannmål som råvara. 4,45 kr per liter kostar den att framställa. Jämför vi detta med högkvalitativ etanol från till exempel Brasilien är den svenska dubbelt så dyr. Varför kan man då inte köpa etanol från Brasilien och sälja här i Sverige? Tyvärr klassas etanol till kategorin jordbruksprodukter vilket gör att den beläggs med jordbrukstull. Tullen gör då att den brasilianska etanolen hamnar på samma pris som den svenska. Bensintullen ligger idag på cirka 5 procent och tullen på kemikalier på cirka 6 procent. Med andra ord beläggs etanol med åtta gånger högre tull. Detta är ett stort problem och sänder ut helt fel signaler.

Från svensk sida välkomnar vi frihandel och regeringen arbetar aktivt med att riva de handelshinder som finns på alla jordbruksprodukter. Avskaffad tull och frihandel med etanol är en åtgärd som är viktig ur miljösynpunkt, inte bara för Sveriges miljöbilsbilister utan även för resten av EU och världen. Inte minst för utvecklingsländer som då får möjlighet att exportera sina produkter och på så sätt även chansen att bekämpa fattigdom. Vi hoppas att miljöbilsägarna, trots de för närvarande högre milkostnaderna på etanol, väljer bort bensinen i allt högre grad. Det ska bli billigare och enklare att vara miljövänlig och vi moderater kämpar för detta varje dag. För att alla som vill värna om miljön ska ha råd och möjlighet att göra det - det arbetar vi för.