Dec 2, 2009

Fantastiskt att se E.ON gå i täten för konkurrens på fjärrvärmenäten!

Pressmeddelande 1/12 2009:
Riksdagsledamoten Staffan Appelros (m) från Malmö har länge jobbat för tredjepartsanslutning till fjärrvärmenäten och för hushållens rätt till skäliga priser på marknadsmässiga villkor. Därför var måndagens inlägg i Sydsvenska Dagbladet, signerat E.ON Värmes VD Karin Jarl-Månsson ett välkommet initiativ.

I sitt inlägg argumenterar Karin Jarl-Månsson för en avreglering fjärrvärmemarknaden på samma sätt som skett i exempelvis telenätet, för ökad effektivitet och för att bättre kunna möta behovet av klimatvänlig uppvärmning. Staffan Appelros håller med om resonemanget:

- ”Att öppna upp fjärrvärmenäten för konkurrens förbättrar för kunderna som därmed själva kan välja sin fjärrvärmeleverantör. Det leder till bättre priser och ökade möjligheter även för små fjärrvärmeproducenter att kunna konkurrera. För att vi ska kunna minska våra utsläpp av växthusgaser ytterligare behöver vi fler leverantörer av klimatvänlig energi, inte bara de etablerade jättarna på marknaden. Att E.ON själva förespråkar en sådan utveckling är förstås mycket glädjande.”

Intressant.se

Nov 8, 2009

Hur man skapar en storm i ett vattenglas

Under söndagen fick jag mig en snabblektion i hur ett mediadrev fungerar. När bomben slog ner om att jag som moderat riksdagsledamot skulle ha gjort ett utspel om att jag sökte – eller i den mildare varianten “öppnade för” – ett samarbete med Sverigedemokraterna i Malmö och Skåne tog det inte bara hela partiet på sängen utan var en minst lika stor överraskning för mig själv. Sanningen är nämligen den att det aldrig fanns något utspel och att jag aldrig i det här sammanhanget tagit ordet “samarbete” i min mun.

Det hela började med den serie artiklar som Sydsvenska Dagbladet skrivit för att titta närmare på partierna inför valet 2010. I samband med detta blev jag kontaktad av en journalist som frågade om hur jag såg på Sverigedemokraterna och på vilket sätt man bör förhålla sig till dem. Inte på en enda punkt avvek jag under det samtalet från den allmänna linje som Moderaterna i Malmö har fört fram och som även jag själv står för: Att det är helt otänkbart för mig att vi i Moderaterna styr eller på annat sätt formellt samarbetar med Sverigedemokraterna. Det jag framförde var endast att det är orimligt att låta bra politiska beslut falla enbart för att Sverigedemokraterna i just den frågan väljer att tycka likadant. Mer dramatiskt än så var det inte.

Någonstans på vägen, kanske på grund av ett så kallad olycksfall i arbetet, väljer journalisten att i texten beskriva vårt samtal med orden: “Riksdagsledamoten Staffan Appelros är inte helt främmande för ett samarbete med Sverigedemokraterna.” Problemet är bara att det lilla ord som skapat hela den mediastorm som nu råder, d v s “samarbete”, aldrig yttrades av mig under samtalet. Allt annat hade varit ytterst märkligt då blotta tanken på ett formellt samarbete med Sverigedemokraterna ter sig helt främmande för mig. Jag delar inte deras människosyn och det parti jag tillhör står för helt andra värden än de som Sverigedemokraterna representerar.

Men ett och annat har jag lärt mig idag. Jag har lärt mig att mediadrev är snabba och skoningslösa och att det första som ryker är sanningen. Sydsvenskans notis om det tilltänkta samarbetet spreds som en löpeld utan att någon tog kontakt med mig för att ta reda på vad jag egentligen hade sagt. Kanske ansåg man sig inte ha tid. Kanske ansåg man helt enkelt att det är synd att låta sanningen stå i vägen för en bra story.

Läs Sydsvenskans nya artikel som kommer med i papperstidningen imorgon.
Andra länkar som rör detta: Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter

Intressant.se

Oct 28, 2009

"Tog strid mot höga fjärrvärmeräkningar"

Med anledning av min medling med E.ON om fjärrvärmepriset intervjuades jag i Skånska Dagbladet i september. Intervjun publicerades på webben den 23/9 och fanns med i den tryckta upplagan dagen därpå. Här nedan finner du min egen bakgrund till vad som hände och vad jag och E.ON kom överens om. Se även mitt ytterligare artikel i Svensk Geoenergi och mitt debattinlägg från hösten 2008.

ooOoo

Kan även den enskilda konsumenten förmå att rubba en av landets verkliga jättar på energiområdet? Det återstår att se efter min nyss genomförda medling med E.ON om fjärrvärmepriset. Håller de vad de faktiskt lovat kan det innebära stora förbättringar för alla deras kunder och det ska bli intressant att se hur läget utvecklas.

Ett tidigare möte, den så kallade förhandlingen, hölls mellan mig och E.ON i höstas och slutade i oenighet på flera punkter. Det jag protesterade mot var dels den senaste höjningen av fjärrvärmepriset men framförallt sättet på vilket denna och de senaste årens höjningar skett. Informationen kring vilken del av priset som höjts – den fasta respektive den rörliga avgiften, har varit dåligt och underlaget för prissättningen likaså. E.ON använder sig av modell med alternativprissättning, man sneglar alltså på vad kostnaderna är för uppvärmning med bergvärme, pellets, olja eller el och sätter priset därefter, helt utan hänsyn till den faktiska produktionskostnaden. Den nuvarande modellen har använts sedan 2004 och min kritik har bestått i att E.ON väljer att lägga på 200% på priset på den värme som levereras från kommunens avfallsförbränningsföretag SYSAV. Samtidigt har den fasta kostnaden höjts med runt 8 % per år vilket innebär att den fasta kostnaden procentuellt sett ökar mer än den rörliga vilket gör det svårare och mindre intressant för konsumenten att minska energianvändningen för att spara pengar.

I mitten av juni mötte jag slutligen Fjärrvärmenämnden och E.ON för medling i det ärende jag drivit om fjärrvärmepriset i Malmö. När det gäller informationen till konsumenterna var E.ON mycket lyhörda för mina argument och lovade att redan i höst lämna en mer fullödig information, så att vi ser exakt hur priserna ändras. Den viktiga frågan om prissättningsmodellen var man däremot mindre angelägen att ändra. Då Fjärrvärmenämndens experter instämde i mina synpunkter blev dock E.ON även på denna punkt medgörliga och lovade att se över denna. Man inser nog att även den som har monopol bör agera på ett sätt som medborgare förstår och accepterar. Då E.ON på dessa två viktiga punkter lovade att genomföra förändringar förklarades medlingen avslutad och man konstaterade att parterna kommit överens.

Det skall nu bli spännande att följa E.ONs arbete mot större öppenhet och som man själv uttryckte det: ”att vinna tillbaka förtroendet”. Jag önskar verkligen E.ON lycka till med detta, till förmån för samtliga kunder. En stad med låga värmekostnader i bostäder och lokaler, där produktionskostnaden som i Malmö verkligen möjliggör detta, betyder mycket för stadens attraktionskraft och för de boendes villkor.

Intressant.se

Oct 14, 2009

Mina motioner 2009/2010

Följande riksdagsmotioner väckte jag under årets motionsperiod:

Privatkopieringsersättningen (2009/10:N372)
Här uppmanar jag regeringen att se över den gamla s.k. kassettskatten som alltid varit tveksam men som i och med teknikutvecklingen och IPRED helt spelat ut sin roll.

Sydostlänken (2009/10:T404)
Den här motionen väckte jag tillsammans med Gustav Nilsson (m) från Blekinge. Vi vill båda se en utbyggnad av Sydostlänken. 12 km järnväg behöver byggas för att ge västra Blekinge och angränsande delar av Skåne och Småland ett lyft.

Produktreglering av snus (2009/10:MJ355)
En bättre reglering av snuset med ordentlig deklaration av innehållet och marknadsföringen skulle inte bara vara ett lyft för folkhälsan utan även ge snuset möjligheter i resten av EU där synen på muntobak influeras av farligare varianter än det svenska snuset.

Finansiering av tunga fordons belastning på skånsk infrastruktur (2009/10:Sk452)
Skånska vägar belastas hårt av tung vägtrafik på genomfart från runtom i Europa. Det är ett perspektiv som måste beaktas vid nationella infrastruktursatsningar.

Ändringar i reglerna för beskattning av grön småskalig elenergi (2009/10:Sk376)
Uttagsbeskattningen på andelsägande i vindkraftskooperativ är ett hinder för en fortsatt vindkraftsutbyggnad i Sverige. En regeländring på området är något jag jobbat för länge och så även med den här motionen.

Nordpool och marknadspriset på el (2009/10:N305)
En motion som delvis är kopplad till den som nämns ovan. Jag menar att vi måste ha en mer modern bedömning av vad som utgör marknadspriset på el när alternativen för elproduktion blir fler och deras förutsättningar sinsemellan är så olika.

Nya regler för försäljning av el från mindre produktion (2009/10:N304)
I Sverige idag riskerar man att gå back på att sälja sitt överskott på småskaligt producerad miljövänlig el. Så ska det inte behöva vara. Tekniken med elmätare som går baklänges finns redan men behöver implementeras, tillsammans med nya, vettiga regler!

Rosengård (2009/10:A331)
Skriven av undertecknad med stöd av övriga moderata ledamöter från Skåne. Vi vill att situationen i Rosengård och andra utanförskapsområden får en högre prioritet på den nationella agendan.

Intressant.se

Jun 5, 2009

EU bör göra mer för säkrare mat

Igår på Svt Opinion skrev jag och Anna Maria Corazza Bildt, kandidat till Europaparlamentet, om vad vi vill göra i Riksdagen respektive Europaparlamentet för att trygga valet för matkonsumenten och verka för bättre märkning. Du kan läsa vårt inlägg på Svt Opinions hemsida.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , Pingad på: Intressant.se

May 30, 2009

Inget intresse från föräldrarna - Malmö - Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt

Inget intresse från föräldrarna - Malmö - Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt

Ungdomsgängen i Rosengård

Det krävs krafttag för att möta problemen i Rosengård. Polis och räddningspersonal måste kunna röra sig fritt och den utbredda kriminaliteten måste ner. Problemen rör dessutom inte enbart den höga brottsligheten, som bara tycks bli värre, utan det finns även sociala problem som ingen hittills tyckts rå på.

Men i allt detta är det lätt att glömma bort att i Rosengård bor alldeles vanliga människor med alldeles vanliga drömmar. Vi måste utgå ifrån att de boende i Rosengård, precis som människor överallt annars, vill vara med och skapa trygghet och en bra uppväxtmiljö för sina barn. Det ställer krav på ett ökat engagemang. Samtidigt som lokala myndigheter och deras företrädare måste ta sitt ansvar för att föra en bättre dialog med människorna i Rosengård och skapa varaktiga förtroenden är det dags att vi börjar förvänta oss av dem som bor där att de kan och vill bidra aktivt till att skapa ett bättre och tryggare Rosengård.

Parallellt med den mycket positiva gemenskap med sina grannar och landsmän som många av Rosengårdsborna känner finns en risk att man håller de som begår brott om ryggen eller vänder bort blicken. Att göra det är absolut förödande. Föräldrar måste våga ställa högre krav på sina barn som börjar halka snett, och få samhällets stöd att göra det. Religiösa företrädare måste ta ställning och vara goda föredömen och föreningsledare och andra personer med inflytande och förtroende måste tydligt markera när brott begås. Så här kan det inte fortsätta, Rosengård kan bättre.

När man talar om problemen är det lätt att fastna i föreställningen om att inget går att göra och att det är lika bra att kasta in handduken med en gång. Eller också kan man göra som socialdemokraterna så ofta gör, satsa pengar till höger och vänster till liten nytta och med få krav på resultat. Ofta verkar det ske enligt det engelska uttrycket ”look busy, do nothing”. Jag tycker inte att man ska ge upp. Men jag vill inte heller se den slapphänthet som socialdemokraterna hittills visat. Alla parter måste ta sitt ansvar men framförallt måste de som bor i Rosengård ta större ansvar för sin stadsdel. Stora och viktiga förändringar kan inte beslutas fram utan måste komma från människor själva.

Staffan Appelros (m)
Riksdagsledamot

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Intressant.se

May 23, 2009

Är det inte hög tid att avskaffa kassettskatten?

Visste du att du varje gång du köper en DVD-skiva för datalagring betalar en dold avgift på nästan fem kronor? Och att de pengar du betalar går till organisationer som företräder upphovsmän och skapande konstnärer? Avgiften är fast och gäller helt oavsett vad du tänkt använda skivan till. För de av oss som tycker att det är en bra idé att göra en säkerhetskopia av dokument på datorn eller spara familjens semesterbilder verkar det helt absurt att betala en avgift till en anonym upphovsman för något vi skapat helt själva. Men precis så går det faktiskt till.

Kassettskatten, eller kassettersättningen, går numera under benämningen privatkopierings-ersättning och omfattar många olika slags lagringsmedia, dock ej vanliga datorer vilket gör situationen ännu mer underlig. För många produkter är avgiften dessutom mycket hög. För en mp3-spelare ligger den på 3,50 kronor per GB och för andra produkter med inbyggt minne som exempelvis inspelningsbara digitalboxar hamnar avgiften på flera hundra kronor.

Kassettersättningen var problematisk redan när den infördes. I svensk upphovrättslagstiftning står det uttryckligen att man får kopiera lovligen tillgänliggjort material för privat bruk. Att avgiftsbelägga den rätten verkar i sammanhanget ytterst märkligt. Det finns ju heller ingen garanti för att de pengar som betalas i ersättning verkligen når den eller de personer vars verk sparats. De medlemsorganisationer som ingår i Copyswede, den aktör som administrerar privatkopieringsersättningen, är ju svenska organisationer. Vad händer om man spelar in en låt av Britney Spears som spelas i Sveriges Radio? För detta har man då betalat en avgift som Britney Spears aldrig lär se röken av.

Vid sidan av att privatkopieringsersättningen slår snett, inte är teknikneutral och dessutom till sin natur är ologisk och mest liknar en sorts förklädd kulturskatt är den principiellt förkastlig. Att betala extra för sin inspelningsbara DVD-skiva för att den skulle kunna användas för att spara upphovsrättskyddade verk är som att betala i förväg till brottsofferfonden när man köper en kniv för att man skulle kunna skada någon med den. Samtidigt är det stora summor vi talar om. Totalt under 2000-talet uppgår intäkterna till över en miljard kronor med kraftigt ökade belopp under de senaste åren.

Att ta betalt av människor för att de skulle kunna använda en produkt till att lagligen spara ett exemplar av ett skyddat verk som de redan betalat för, via exempelvis TV-licensen, är cyniskt. Att ta betalt för att de skulle kunna spara ett skyddat verk de kommit över genom exempelvis fildelning är direkt ohederligt. Det den ena handen förbjuder slår den andra mynt av. Alla vi som köper DVD-skivor för att spela in videofilm av familjens solsemester är förstås bara lurade.

Det är dags att privatkopieringsersättningen avskaffas och jag kommer att lägga en motion om detta i Riksdagen till hösten. Antalet motioner från enskilda riksdagsledamöter som klubbas igenom är som regel få men det är ett av många sätt att lyfta frågan.

***

Det PM som jag beställde från Riksdagens utredningstjänst, där jag bad dem titta närmare på hur "kassettskatten" ser ut idag, kan du läsa här.

För information om Copyswede och TV-licensen, se även Karl Sigfrids (m) inlägg på Expressens debattsida.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant.se

May 22, 2009

Fjärrvärmemonopolet

Inom kort kommer den medling att ske som jag begärt hos Fjärrvärmenämnden.
Jag hade en förhandling med E.on den 14 november 2008 och mottog E.on´s svar daterat den 2 december 2008. Jag ansökte därefter den 22 december 2008 medling hos Fjärrvärmenämnden.
I E.on´s brev från den 2 december står bl.a. att läsa som avslutning:
”Med beaktande av vad som sades på vårt möte och ovan anser vi härmed att förhandlingarna är avslutade. Har du ytterligare frågor i ärendet är du välkommen att höra av dig till mig. Se även informationen på sid. 3 om du önskar att driva ärendet vidare i enlighet med fjärrvärmelagen.”
Sen har följande hänt:
Jag får av Fjärrvärmenämnden en omedelbar bekräftelse på att de mottagit min ansökan om medling, daterad 23 dec. 2008.
Den 17 april 2009 får jag Fjärrvärmenämndens beslut om att bevilja medling. I dessa handlingar framgår följande:
E.on förelades av Fjärrvärmenämnden att senast den 16 februari 2009 inkomma med yttrande och angivande av skäl för prisvillkoren. Via telefonsamtal den 9 februari från E.on har de fått förlängt svarstiden till den 6 mars. En ytterligare förlängning medges efter nytt telefonsamtal från E.on den 24 februari, nu med svarstid senast den 31 mars.
Detta yttrande inkommer den 31 mars och innehåller bl.a. följande yttrande från E.on:
”Vid förhandlingstillfället ( 2008-11-14) fann E.on´s representanter att det inte fanns några skäl att fortsätta förhandlingen varmed E.on meddelade Staffan Appelros vid sittande bord att förhandlingen därmed var avslutad och Staffan Appelros meddelades vidare muntligen om rätten till medling och rätten att säga upp avtalet mm i enlighet med vad som också skriftligen översändes till Staffan Appelros enl. bilaga 3. En skriftlig bekräftelse på att förhandlingen avslutades den 2008-11-14 skickades sedan per post 2009-12-02, se bilaga 3.”

Här avser nog E.on det brev som sändes den 2 dec. 2008.
Vidare i E.on´s yttrande står bl.a. följande:

”E.on yrkar att Fjärrvärmenämnden avvisar Staffan Appelros ansökan om medling. Staffan Appelros inkom till Fjärrvärmenämnden med sin ansökan om medling 2008-12-22. Som framgår av ovanstående nämnda händelseförlopp avslutades förhandlingen mellan E.on och Staffan Appelros 2008-11-14.”
”Enl. 11 och 14 § fjärrvärmelagen framgår det att en ansökan om medling skall inkomma till Fjärrvärmenämnden senast 3 veckor från det att förhandlingen avslutades. Då förhandlingen avslutades 2008-11-14 har Staffan Appelros inkommit med sin ansökan för sent. Ansökan skall därför avvisas.”

Ett synnerligen fult försök från E.on´s sida. Nu lyckades detta inte och Fjärrvärmenämnden beslöt att min ansökan inkommit i rätt tid och har kallat till medling. Men detta är ett bra exempel på vad en monopolist anser sig kunna göra. Själv anser de tydligen att de kan tillåta sig att avvakta med sina egna yttranden, se deras upprepade begäranden av respit med att svara ovan.
Nu till vad de missat helt. Då mitt ärende ännu ej avgjorts så har de ingen rätt att påföra mig de högre priserna som vi förhandlar om. Trots detta har de gjort just detta. Den 16 april får jag följande brev från E.on. ”Vi har uppmärksammat att ni av misstag påförts det nya fjärrvärmepriset från och med den 1 januari 2009, innan ditt ärende avgjorts av Fjärrvärmenämnden. Vi beklagar detta och krediterar faktura xxxxxx (bifogas) med följande belopp xxxx kr.”
Vad händer då? Jag uppfattar i min godtrogenhet att man justerat min faktura så att den nu är rätt (till skillnad mot de jag fått tidigare under året). Icke så. När jag ser mitt kontoutdrag från banken ser jag att dubbel avgift betalts till E.on för den gällande månaden. Detta pga att jag betalar mina energifakturor via autogiro och sålunda har betalt dubbelt istället. Man fortsätter alltså att skicka ut felaktiga fakturor och dessutom extra sådana via post. Jag antas alltså själv kreditera det belopp som felaktigt påförts mig. Detta belopp har det inte lämnats någon redovisning för hur det beräknats. Det blir spännande att se hur det blir framöver. Jag kommer i vart fall att fortsätta att betala de fakturor som sänds till mig. Jag vill inte plötsligt få värmen avstängd eller få några betalningsanmärkningar då det antagligen förutsätts att den enskilde medborgaren skall vara ofelbar gentemot det stora bolaget. Med tanke på E.on´s försök beskrivet ovan om att försöka få min ansökan avvisad vill jag inte utsätta mig för några felaktigheter som kan tala emot mig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Intressant.se

Mar 11, 2009

ACTA

MOTION OM ACTA.

I höstas lämnades bifogad motion från mig och några kollegor ang. ACTA-avtalet där vi framförde vår kritik mot hanteringen.

Förslag till riksdagsbeslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att ACTA-avtalet förhandlas fram i full öppenhet.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör säkerställa att det inte sluts ett ACTA-avtal som medför censur, avstängningar från Internet eller andra inskränkningar av yttrande- och informationsfriheten.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU:s civilrättsliga sanktionsdirektiv ej bör implementeras i svensk lagstiftning på ett sätt som urholkar den enskildes integritetsskydd.
Bakgrund
På initiativ av USA, Japan, Schweiz, EU och Kanada förhandlas det nu fram ett internationellt antipitratavtal, Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Istället för att gå via de sedvanliga organisationerna för handel och immaterialrätt väljer dessa aktörer att förhandla multilateralt för att i ett senare steg uppmana andra länder att ansluta sig till ett färdigskrivet avtal. Förhandlingarna hålls hemliga. Varken lagstiftare eller allmänhet har insyn.
Calgary Herald skriver att tullen ska bli mer involverad i antipiratarbetet genom att resande med mp3-spelare och laptopdatorer kan få sin utrustning genomsökt i jakten på piratkopierad information. I Kanada kan gränsvakter redan i dag söka i resenärers datorer efter vissa typer av olagligt material. Denna modell skulle med ACTA kunna införas i stora delar av världen, och användas för att leta efter olovligt kopierad musik och film.
Ärendets gång i EU:s beslutsprocess
EU-kommissionen fick ett förhandlingsmandat på ministerrådet för jordbruks- och fiskefrågor den 14 maj. Beslutet var en så kallad A-punkt, det vill säga en punkt på dagordningen som togs utan diskussion. A-punkterna anses vara färdigförhandlade på lägre nivå, och den minister som deltar på ministerrådets möte vet ofta inte vilka A-punkter de själva beslutar om. Innan ACTA-ärendet röstades igenom som en A-punkt på jordbruks- och fiskerådet hade det framförhandlats av Coreper. I Coreper deltar tjänstemän från Sveriges ständiga representation i Bryssel. Enligt Justitiedepartementet enades Coreper om att godkänna ACTA-mandatet den 2 april. Även i Coreper togs beslutet som en A-punkt utan diskussion.
Innan ärendet kom färdigförhandlat till Coreper hanterades det i EU:s 133-kommitté. UD ansvarar för Sveriges medverkan i 133-kommittén, men eftersom ärendet rör immaterialrätt var det Justitiedepartementet som stod för den politiska substansen. I 133-kommittén ställde sig Sverige positivt till att ACTA skulle förhandlas fram.
ACTA-avtalet kan föranleda EU att lägga fram nya direktiv, som i sin tur tvingar Sverige att stifta nya teknikfientliga lagar. Och eftersom vi i Sverige är bundna av direktiv och konventioner går det inte att rösta om lagen i allmänna val. Med tanke på att få vet vad som sker i 133-kommittén är det i praktiken omöjligt för medborgarna att ställa sina företrädare till svars för lagar som tillkommer på detta sätt.
Invändningar från företag och ideella organisationer
100 ideella intresseorganisationer kräver i ett brev att ACTA-processen ska öppnas för insyn. Även företag som Google har anslutit sig till protesterna mot ACTA. Google kritiserar särskilt ambitionen att hålla skivindustrin under armarna på bekostnad av fairuse-industrin, som Google är en del av. Fair-use-industrin består av företag som använder upphovsrättsskyddat material i sin verksamhet. Varken Googles Youtube eller den världsberömda sökmotorn skulle kunna existera utan generösa undantag i upphovsrättslagstiftningen.
Förhandlingsprocessen
Hittills har två ACTA-förhandlingsmöten ägt rum, varav det senaste i Washington DC. Sverige har en observatörsplats vid förhandlingsbordet. På den platsen sitter dock inte handelsministern, som har ACTA i sin portfölj, utan en tjänsteman från Justitiedepartementet. På grund av sekretess är det omöjligt att få exakt information från Justitiedepartementet om vad förhandlingarna hittills har utmynnat i. Frågor som har diskuterats är tullmyndigheternas roll och civilrättsliga sanktionsverktyg.
På kommande möten ska de verkligt känsliga frågorna tas upp – straffrätt och upphovsrättsintrång på Internet. Dessutom ska parterna diskutera upprättandet av en internationell insatsstyrka som bekämpar immaterialintrång. Insatsstyrkan ska kontrollera att länder som ansluter sig till konventionen följer bestämmelserna.
Några begränsningar för vilka förslag som kan kastas in i förhandlingsprocessen finns inte. Det är alltså fullt möjligt för Frankrike att driva sina idéer om avstängning från Internet inom ramen för ACTA, så som de redan gör inom ramen för EU.
Kommissionen koordinerar sina förhandlingspositioner med medlemsstaterna kontinuerligt, så synpunkter kan med fördel framföras till den svenska regeringen. Dilemmat är att sekretessen gör det omöjligt att veta vilka förslag vi har att förhålla oss till.
De delar av ACTA som berör upphovsrättsregleringar i tredjeland påverkar även oss i Europa. På ett ocensurerat Internet dominerar den regim som är mest liberal. Stater med en liberal yttrandefrihetslagstiftning skyddar material som andra stater förbjuder, och materialet tillgängliggörs därigenom för Internetanvändare världen över. Med en hårdare global upphovsrättsregim försämras vår tillgång till exempelvis streamat videomaterial, som i dag ofta ligger på servrar i länder med en mindre strikt upphovsrätt.
En ljuspunkt är att ACTA måste godkännas av Sveriges riksdag innan vi ansluter oss till konventionen, och inför den processen blir det fritt fram att granska avtalet.
Öppenhet och integritet
Med anledning av att ACTA-förhandlingarna är slutna är det viktigt att de inte resulterar i en överenskommelse som kräver svenska lagändringar. Detta vore oacceptabelt ur ett demokratiskt perspektiv. I synnerhet bör vi vara vaksamma på förslag som inskränker den svenska yttrande- och informationsfriheten, antingen genom censur eller genom att användare blockeras från Internet. Både på nätet och i den fysiska världen, exempelvis vid gränskontroller, bör dagens integritetsskydd bevaras intakt.
Integritetsskyddet för den enskilde bör alltid beaktas när internationella överenskommelser förhandlas eller implementeras. Inom en snar framtid ska riksdagen behandla implementeringen av EU:s civilrättsliga sanktionsdirektiv som syftar till att stoppa fildelningen. Enligt sanktionsdirektivet kan en medlemsstat ge upphovsrättsinnehavare rätten att via domstol begära ut identiteten på en Internetanvändare som misstänks för olovlig fildelning. Helst bör denna lagändring överhuvudtaget inte göras, men givet att upphovsrättsinnehavare ges tillgång till Internetanvändares personliga information måste den rätten omgärdas av tydliga restriktioner. Framför allt måste integritetsskyddet bevaras på nuvarande nivå, vilket innebär att information endast kan lämnas ut om den misstänkta gärningen är av ett slag som kan förväntas ge ett högre straff än böter. I Finland tillgodoses den principen genom att endast den som misstänks ha laddat upp eller laddat hem upphovsrättsskyddat material i kommersiell skala kan få sin identitet utlämnad. Alternativet, att även lämna ut uppgifter om småskaliga fildelare, vore att kraftigt sänka integritetsskyddet för Internetanvändare.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Intressant.se

Feb 25, 2009

Jag röstar inte om IPRED

Idag röstar riksdagens ledamöter om den så kallade IPRED-lagen. Jag kommer inte att delta. Som politiker ställs man ofta inför svåra beslut med komplex bakgrund och många olika aspekter att ta hänsyn till. Det handlar ofta om att kunna kompromissa och välja sina slag. Det handlar också om att i undantagsfall tvingas ta det svåra beslutet att inte följa det egna partiets linje. För mig finns det principer som är så pass viktiga att jag inte utan att göra våld på mig själv kan bortse ifrån dem.

Mitt beslut att inte vara med vid dagens votering bygger framförallt på min övertygelse om vikten av den personliga integriteten. Jag värnar om upphovsrätten men skyddet av en viktig rättighet får inte ske på bekostnad av en av det fria och demokratiska samhällets viktigaste principer. Lagstiftningen på det här området måste vara förenligt med god rättssäkerhet och vi kan inte överlåta en del av polisens roll på privata intressenter.

Jag kommer i mitt politiska arbeta att fortsätta värna medborgarnas rätt till ett privatliv. Nya tider med ny teknologi kräver en lagstiftning som kan hålla jämna steg med utvecklingen men jag är övertygad om att ett värnande om upphovsrätten och människors möjligheter att tjäna pengar på det de själva har skapat inte måste ställas mot en nedmontering av rättssäkerheten. Vi kan bättre.

Läs nyheter om voteringen: SvD, DN, Sydsvenskan
Läs även andra bloggares åsikter om .
Pingat på Intressant.se

Jan 28, 2009

Hårdare tag mot bilmålvakter

Ser med glädje att Sydsvenska Dagbladet tar upp problemet med bilmålvakter och fordonsrelaterade skulder, en fråga jag själv tog upp i en motion i höstas. Vägverket och Kronofogdemyndigheten har tillsammans lagt fram förslag för hur man ska möta problemet och jag hoppas att de kan bli verklighet. I nuläget kan bilmålvakter och andra med liknande skulder helt utan konsekvenser fortsätta sin verksamhet medan samhället står som förlorare.

Läs även andra bloggares åsikter om ,
Intressant.se

Jan 27, 2009

Skatt hotar vindkraftsutbyggnad

Vindkraften är en av få tekniker som möjliggör elproduktion helt utan utsläpp eller negativ påverkan på klimatet. När vi rör oss bort från fossila bränslen och växlar över till en grönare energiproduktion har vindkraften en given roll.

En nyckelfaktor för att skapa folkligt stöd för vindkraften är att underlätta ett gemensamt ägande. Så kallade vindkraftkooperativ, där vindkraftverket ägs av många i en ekonomisk förening, möjliggör för vanliga hushåll att investera i vindkraft och få nytta av vindkraftens låga rörliga produktionskostnad i form av lägre elpris.

Erfarenheten från Tyskland och Danmark, där vindkraftskooperativ är betydligt vanligare än i Sverige, visar att möjligheten för vanliga hushåll att bli delägare bidrar till en positiv syn på vindkraft hos närboende, vilket underlättar vindkraftens etablering.

Även Energimyndigheten, som på näringsdepartementets uppdrag kommit med förslag för att skapa bättre förutsättningar för vindkraftsutbyggnaden i Sverige, menar att gemensamt ägande i vindkraft bör främjas.

Skatteverket har nyligen gjort ett uttalande som riskerar att få negativa konsekvenser för vindkraftkooperativen och därmed Sveriges möjligheter att satsa på en renare elproduktion.

Skatteverket menar att det pris som betalas av andelsägarna är ett rabatterat pris och att mellanskillnaden mot det högre marknadspriset därför skall uttagsbeskattas. Detta resonemang bygger på ett missförstånd. Det handlar inte om någon rabatt utan om att köpa en vara, i detta fall el, för det pris som den faktiskt kostar att producera.

Vilket pris som ska anses vara marknadspriset på el framgår inte, men sannolikt skulle det kopplas till priset på den nordiska elbörsen Nordpool där priset till stor del styrs av kolkraft med höga rörliga kostnader.

En stor del av kostnaden för att producera el utgörs av kapitalkostnader, vilka ingår i det pris konventionella elproducenter tar ut. I ett vindkraftkooperativ står medlemmarna för finansieringen, vilket ger lägre kostnader för föreningen. Därför är prissättningen affärsmässigt motiverad.

Ur ett konkurrensperspektiv är det bra om konsumenterna kan välja mellan flera olika marknadsaktörer och driftsformer. Nya kraftinvesteringar behövs i Sverige för att öka andelen förnybar produktion. Vindkraft är ett av få energislag som ger möjlighet att sprida ägandet och motverka en situation där elproduktionen endast förbehålls de stora aktörerna på elmarknaden.

Ur ett statsfinansiellt perspektiv skulle en eventuell uttagsskatt på vindkraftkooperativ utgöra en marginell intäkt, samtidigt som de negativa konsekvenserna blir stora. Vindkraftkooperativ är viktiga för att främja en god acceptans för en utbyggnad av vindkraften, vilket även fått stöd av näringsminister Maud Olofsson (C). Att ta bort de ekonomiska incitamenten för människor att investera i vindkraft går stick i stäv med regeringens uttalade ambitioner att satsa på vindkraft.

Finansminister Anders Borg (M) har på en skriftlig fråga svarat att ”Uttagsbeskattning innebär att uttaget av en tillgång eller tjänst ska behandlas som om den avyttrats för en ersättning som motsvarar marknadsvärdet”. Svaret kan förhoppningsvis tolkas som en beskrivning av nuvarande (osäkra) skattesituation. Problemet är att marknadspriset på el saknar koppling till produktionspriset.

Det är dags för regeringen att agera. Maud Olofsson och Anders Borg bör ta initiativ till regeländringar som bevarar en gynnsam skattesituation för vindkraftskooperativ. Skatteverkets tolkning kan endast applåderas av dem som vill förhindra priskonkurrens på elmarknaden och förstärka makten för eljättarna.

Ursprungligen publicerad i Sydsvenska Dagbladet den 27/1 2009.
-------------------
För mer om vindkraft läs även "Svensk Vindkraft kan get 12 000 jobb" (TT) i bl a Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som ytterligare understryker varför vindkraften är viktig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
Intressant.se