Feb 25, 2009

Jag röstar inte om IPRED

Idag röstar riksdagens ledamöter om den så kallade IPRED-lagen. Jag kommer inte att delta. Som politiker ställs man ofta inför svåra beslut med komplex bakgrund och många olika aspekter att ta hänsyn till. Det handlar ofta om att kunna kompromissa och välja sina slag. Det handlar också om att i undantagsfall tvingas ta det svåra beslutet att inte följa det egna partiets linje. För mig finns det principer som är så pass viktiga att jag inte utan att göra våld på mig själv kan bortse ifrån dem.

Mitt beslut att inte vara med vid dagens votering bygger framförallt på min övertygelse om vikten av den personliga integriteten. Jag värnar om upphovsrätten men skyddet av en viktig rättighet får inte ske på bekostnad av en av det fria och demokratiska samhällets viktigaste principer. Lagstiftningen på det här området måste vara förenligt med god rättssäkerhet och vi kan inte överlåta en del av polisens roll på privata intressenter.

Jag kommer i mitt politiska arbeta att fortsätta värna medborgarnas rätt till ett privatliv. Nya tider med ny teknologi kräver en lagstiftning som kan hålla jämna steg med utvecklingen men jag är övertygad om att ett värnande om upphovsrätten och människors möjligheter att tjäna pengar på det de själva har skapat inte måste ställas mot en nedmontering av rättssäkerheten. Vi kan bättre.

Läs nyheter om voteringen: SvD, DN, Sydsvenskan
Läs även andra bloggares åsikter om .
Pingat på Intressant.se