Sep 3, 2007

Replik: Stoppa naturgasverket

Ett enkelt faktum: Eldar man mer fossila bränslen så släpps mer koldioxid ut.

Lars Frithiof, VD för Eon, försöker i sin replik att modifiera denna sanning med falsk matematik.

Eldas mer fossil gas i Malmö ger det mer koldioxidutsläpp från Sverige. Detta går tvärtemot vad riksdagen beslutade 1988, 1993, 2002 och 2006. Fritiof hävdar att deras verk indirekt minskar koldioxidutsläppen i Europa genom att ersätta kolkraften. Det kan han knappast veta. Vilka verk ska Fritiof lägga ner i så fall? Trenden är att elanvändningen ligger stabilt medan produktionen ökar, vilket gör Sverige till nettoexportör av el. Att ”Eon tar ansvar för elförsörjningen” är trevligt men det behövs inte!

All svensk fossilgas importeras från Danmark. Ska någon ersätta kolkraft med gaskraft så är det Danmark som dels har gasen men även den kolkraft som bör ersättas. Argumentet att Öresundsverket behövs för utökning av fjärrvärmen är ihåligt. Enligt ett pressmeddelande från Eon 060823 ska verket producera 1 TWh fjärrvärme på 3 TWh el. Det betyder att det som framförallt värms är inte Malmös bostäder utan vattnet i Öresund.

Allra mest anmärkningsvärt är att Fritiof i sin artikel påstår att "Eon getts löften om konkurrenskraftiga villkor när det gäller utsläppsrätter och skatter". Stämmer detta är det högst allvarligt. Varken regeringen eller Malmö stad har lagliga möjligheter att lova Eon några specifika villkor varken vad gäller skatter eller utsläppsrätter. Riktlinjerna för utdelning av utsläppsrätter som placerar kraft- och värmeindustrin sist har varit kända länge. Om Fritiof fått underhandsbesked om särbehandling blir detta möjligen ett hårt uppvaknande för det finns inga undantag för beslut som är tagna i riksdagen.

No comments:

Post a Comment