Dec 10, 2008

En modern elproduktion kräver nya regler

Under större delen av mänsklighetens historia var energiförsörjning en privatsak. Man tog sig dit man behövde komma för egen maskin och värmde sina bostäder med förbränning av biomassa i den egna eldstaden. Sedan kom förbränningsmotorerna och elektriciteten och omfattande infrastruktur växte fram för att förse oss med den energi vi behöver för vårt dagliga liv i ett modernt högteknologiskt samhälle.

Den storskalighet som präglat energiförsörjningen under 1900-talet har även satt sina spår i lagstiftning och skatteregler. När vi nu går in i ett nytt skede med en större tonvikt på miljömässigt hållbara lösningar behöver vi en ny anpassning. Många av de mest lovande teknikerna inför framtiden befinner sig på en helt annan skala än de kolossala kraftverk som levererar el till hundratusentals människor. Det har återigen blivit möjligt för människor att på egen hand, eller i små konstellationer, ansvara för sin egen energiförsörjning.

I egenskap av riksdagsledamot för moderaterna väckte jag under den allmänna motionsperioden fyra motioner med syftet att underlätta just för småskalig elproduktion, vilket i praktiken ofta innebär vindkraft. Jag tycker att frågan är viktig för att vi ska kunna gå från att bara tala om miljövänliga lösningar till att faktiskt underlätta för människor och företag att konkret medverka till en mer positiv utveckling. Det är därför glädjande att se att Energimyndigheten nu lämnar över sin utredning om regelförändringar för vindkraft till regeringen.

I utredningen, som ger ett brett register av förslag för att främja vindkraftens utbredning i Sverige, tar man specifikt upp två områden som är problematiska för driften av små anläggningar. Bland annat rekommenderar Energimyndigheten att man förenklar reglerna för flera personer, t ex grannar i samma område, att äga andelar i ett vindkraftverk. På så sätt skulle det kunna bli säkrare och mer lönsamt att gå samman i ett gemensamt ägande än vad som är fallet idag. Man föreslår även förbättrade möjligheter för små anläggningar att ansluta sig till elnätet så att den som producerar egen el i överskott ska kunna sälja den vidare.

För att vi ska se en utbyggnad av vindkraften i Sverige, och därmed en grönare elproduktion, måste vi främja även de små initiativen. Den småskaliga energiproduktionen som hämtar kraft ur naturen är tillbaka i ny tappning och med det moderna samhällets möjligheter kan överskottet delas och spridas till fler. Nu gäller det bara att se till att regelverket hänger med i utvecklingen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Intressant.se

No comments:

Post a Comment