Dec 2, 2009

Fantastiskt att se E.ON gå i täten för konkurrens på fjärrvärmenäten!

Pressmeddelande 1/12 2009:
Riksdagsledamoten Staffan Appelros (m) från Malmö har länge jobbat för tredjepartsanslutning till fjärrvärmenäten och för hushållens rätt till skäliga priser på marknadsmässiga villkor. Därför var måndagens inlägg i Sydsvenska Dagbladet, signerat E.ON Värmes VD Karin Jarl-Månsson ett välkommet initiativ.

I sitt inlägg argumenterar Karin Jarl-Månsson för en avreglering fjärrvärmemarknaden på samma sätt som skett i exempelvis telenätet, för ökad effektivitet och för att bättre kunna möta behovet av klimatvänlig uppvärmning. Staffan Appelros håller med om resonemanget:

- ”Att öppna upp fjärrvärmenäten för konkurrens förbättrar för kunderna som därmed själva kan välja sin fjärrvärmeleverantör. Det leder till bättre priser och ökade möjligheter även för små fjärrvärmeproducenter att kunna konkurrera. För att vi ska kunna minska våra utsläpp av växthusgaser ytterligare behöver vi fler leverantörer av klimatvänlig energi, inte bara de etablerade jättarna på marknaden. Att E.ON själva förespråkar en sådan utveckling är förstås mycket glädjande.”

Intressant.se

No comments:

Post a Comment