Nov 2, 2010

Blir jag dubbeldebiterad för min sophantering?

För en månad sen (2010-10-04) skrev jag en fråga via mail till VMAB, det Västblekingska Miljöbolaget som sköter sophantering och återvinning. Anledningen var den information om nya insamlingsrutiner och återvinningskärl som skall införas. Det är helt nya kärl, 2 st, vari man sorterar i sammlagt 8 olika fraktioner. Jag kunde konstatera att 6 av dessa kan hänföras till det s.k. Producentansvaret, dvs det som vi när vi köper en vara redan betalar för. Nu skall dessa restprodukter/återvinningsmaterial insamlas hushållsnära, vilket jag anser vara helt i sin ordning och faktiskt är ett föredöme jämfört med de fula och svårhanterbara containrar som ofta ställs på parkeringsplatser mm och som man oftast tvingas köra bil till. Detta är värt en slant. Dock betalar idag Producenterna endast 40 % av "sin" kostnad och vältrar över ansvaret på konsumenterna som betalar 60 %. Dvs hushållen dubbeldebiteras, ofta genom avgifter från den ordinarie sophanteringen eller hyran, vare sig man bor i lägenhet eller villa, då Producenterna inte betalar för de åtgärder som fastighetsägare eller kommun vidtar för att ge sina kunder en enklare och främst närmare sortering inom fastigheten.
Alla bör nu observera att med en ökad grad av hushållsnära sortering, som jag är en stor vän av, ökar risken att hushållen debiteras stora kostnadsökningar då Producenterna oftast vägrar betala. I fallet med VMAB ökar taxorna med 100 % och jag ställde ett antal frågor för att kunna se hur mycket av återvinningsmaterialet som jag dubbeldebiteras för.
Jag har ännu INTE fått något svar trots att man i sina utskick och på sin hemsida ber oss maila in våra frågor.
Nedan mitt mail till VMAB

"Har fritidshus i Hällevik och undrar hur det nya insamlingssystemet kommer att påverka mig som endast har sommartömning?

Önskar redovisning av avgifterna och ev. ändrade regler.

Önskar också veta om producentansvaret tar sina kostnader för ”sitt” material. Om jag fattar rätt så innebär Maximiljö 1.5 kärl som hänförs till producentansvaret samt 0,5 kärl till restavfall samt matavfall som inte tillhör producentansvaret.

Hur har kostnaderna för konsumenterna beräknats med hänsyn till detta och vad är producenternas betalningsansvar?

Debiteras konsumenterna ytterligare en gång för det förpackningsmaterial som omfattas av producentansvaret, dvs subventionerar konsumenterna förpackningsindustrin genom de kommunala avgifterna? "


Om nu inte VMAB kan eller vill svara på dessa frågor är risken stor att alla deras kunder helt enkelt debiteras för hela den extra kostnad det innebär att sortera inte bara matavfall, som enl. lag numera skall sorteras särskilt men även alla de 6 fraktioner som Producenterna faktiskt ansvarar för. Här bör alla, var de än bor, vara observanta och inte bara klaga över de ökade taxorna men se till att kräva att vi konsumenter bara betalar för de kostnader vi faktiskt skall betala för. Det är nu många kommuner som ökar sopsorteringen och därmed ökar risken att Producenterna åter slipper ifrån sitt ansvar. Vi har ett system med "Pollutor pays" genom producentansvaret men om det inte fungerar även kostnadsmässigt så är det dags att ifrågasätta det. Lagstiftarens mening var INTE att konsumenterna skulle dubbeldebiteras!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
Intressant.se

No comments:

Post a Comment