May 30, 2009

Inget intresse från föräldrarna - Malmö - Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt

Inget intresse från föräldrarna - Malmö - Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt

Ungdomsgängen i Rosengård

Det krävs krafttag för att möta problemen i Rosengård. Polis och räddningspersonal måste kunna röra sig fritt och den utbredda kriminaliteten måste ner. Problemen rör dessutom inte enbart den höga brottsligheten, som bara tycks bli värre, utan det finns även sociala problem som ingen hittills tyckts rå på.

Men i allt detta är det lätt att glömma bort att i Rosengård bor alldeles vanliga människor med alldeles vanliga drömmar. Vi måste utgå ifrån att de boende i Rosengård, precis som människor överallt annars, vill vara med och skapa trygghet och en bra uppväxtmiljö för sina barn. Det ställer krav på ett ökat engagemang. Samtidigt som lokala myndigheter och deras företrädare måste ta sitt ansvar för att föra en bättre dialog med människorna i Rosengård och skapa varaktiga förtroenden är det dags att vi börjar förvänta oss av dem som bor där att de kan och vill bidra aktivt till att skapa ett bättre och tryggare Rosengård.

Parallellt med den mycket positiva gemenskap med sina grannar och landsmän som många av Rosengårdsborna känner finns en risk att man håller de som begår brott om ryggen eller vänder bort blicken. Att göra det är absolut förödande. Föräldrar måste våga ställa högre krav på sina barn som börjar halka snett, och få samhällets stöd att göra det. Religiösa företrädare måste ta ställning och vara goda föredömen och föreningsledare och andra personer med inflytande och förtroende måste tydligt markera när brott begås. Så här kan det inte fortsätta, Rosengård kan bättre.

När man talar om problemen är det lätt att fastna i föreställningen om att inget går att göra och att det är lika bra att kasta in handduken med en gång. Eller också kan man göra som socialdemokraterna så ofta gör, satsa pengar till höger och vänster till liten nytta och med få krav på resultat. Ofta verkar det ske enligt det engelska uttrycket ”look busy, do nothing”. Jag tycker inte att man ska ge upp. Men jag vill inte heller se den slapphänthet som socialdemokraterna hittills visat. Alla parter måste ta sitt ansvar men framförallt måste de som bor i Rosengård ta större ansvar för sin stadsdel. Stora och viktiga förändringar kan inte beslutas fram utan måste komma från människor själva.

Staffan Appelros (m)
Riksdagsledamot

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Intressant.se

No comments:

Post a Comment