Jun 27, 2007

Alla ska ha råd att leva miljövänligt

Det har inte alltid varit enkelt eller ekonomiskt möjligt att leva miljövänligt, tvärtom. Den moderna människans försök att leva på ett sätt som är skonsamt för miljön har länge präglats av alltifrån svåra regler vid återvinning till alltför höga kostnader på ekologisk mat. Begreppet miljövänlig associeras tyvärr alltför ofta fortfarande med ett obekvämligt och dyrt leverne. Detta är något som vi moderater vill ändra på en gång för alla. Det ska inte kosta något extra eller vara svårt att värna om miljön! Det ska vara enkelt att göra saker som är miljövänliga och framförallt ska alla ha råd med det.

Ett av de miljöproblem som är mest akuta är koldioxidutsläppen. Därför lade regeringen fram ett förslag i Vårpropositionen om att ge 10 000 kr i premie till alla som köper en ny miljöbil. Den största anledningen till detta är givetvis att ändra trafikens riktning mot en mer miljövänlig sådan. Det behövs, det vet vi alla. Men en annan viktig anledning till denna premie är att hjälpa och ge stöd till människor som vill köra miljövänligt men som av ekonomiska skäl inte haft möjlighet. Mänga människor i Sverige kör dagligen bil. Huruvida det rör sig om bekvämlighet eller nödvändighet spelar ingen roll. Alla måste vara fria till att ta egna beslut kring om de vill ta bilen eller åka kollektivt. Kan vi som politiker däremot underlätta för alla som vill köra miljövänligt är det viktigt att vi gör det. Och en del av att underlätta är att göra det billigare.

Många säger att den rådande klimatdebatten bara är en trend och att den, som de flesta andra trender, har en begränsad livstid. Vi moderater säger tvärtom, så länge folk märker att det är enkelt och lönsamt att göra bra saker för miljön kommer trenden att hålla i sig och vår målsättning som moderata riksdagsledamöter är att se till att intresset för denna trend aldrig slocknar.

Staffan Appelros (m)
riksdagledamot miljö- och jordbruksutskottet

No comments:

Post a Comment