Jun 27, 2007

Alliansen visar ledarskap inom miljöfrågor

Moderaterna har fått ett viktigt uppdrag av det svenska folket och det är något vi tar på största allvar. Vi vill vara ett parti som lyssnar och som uppmärksammar de ämnen som debatteras i samhället.Den borgerliga regeringen har sedan maktskiftet fått mycket kritik för att de inte har uppmärksammat klimatfrågan tillräckligt. Politiska motståndare har hävdat att alliansen inte haft en utvecklad miljöpolitik och att regeringen har hänvisat miljöproblemet till andra. Dessa påhopp grundar sig bara i en sak, ren och skär avundsjuka. Alliansen har nämligen lyckats med något som varken socialdemokraterna eller miljöpartiet har åstadkommit tidigare och det är att få upp klimatfrågan på bordet: i svenska hem och företag. Där finns också en av de stora skillnaderna mellan det blåa och röda blocket, alliansen lyssnar och tar folkets åsikter på allvar.

Regeringen har i vårens proposition fokuserat på att förena utveckling av arbete och miljö i miljötekniksektorn. Möjligheterna inom denna bransch är särskilt intressanta, eftersom att en ny sektor leder till fler arbeten men även positiva miljöeffekter. För att stärka miljötekniksektorn genomför vi nu ett program för utveckling och ökad konkurrenskraft av svensk miljöteknik. Nya idéer bland utvecklingsföretag och svenska universitet måste få en chans att kommersialiseras inom rimlig tid. Att kombinera ett modernt leverne med miljövänlighet är inte en alldeles enkel uppgift. Därför måste vi satsa på forskning inom detta område. Ökad kunskap och fler miljövänliga lösningar för företag och individer kommer inte enbart att skona miljön utan på sikt kommer det som sagt var även att skapa en ny arbetsmarknad.

I tolv år har socialdemokraterna regerat landet och under lika lång tid har klimatfrågan fått stå tillbaka. Kärnkraftverk har stängts ner utan eftertanke och anslag till forskning som rör miljö har prioriterats bort. Vi moderater har länge sett bristerna i den gamla regeringens politik och i Vårpropositionen satsar vi stort på att reparera följderna. Vad gäller miljöfrågan kan man säga en sak, detta är något som berör alla. Vart man än är bosatt på jorden påverkas man av klimatförändringarna. Detta gör att man måste tänka stort och litet. I det stora tänkandet måste vi tänka utanför Sveriges och nordens gränser någonstans bort mot EU:s gränser. Helst skulle detta tänkande sträcka sig ännu längre men vi måste vi ha en realistisk utgångspunkt och ta det stegvis. Det första konkreta steget som alliansen nu har tagit är att vara ledande och drivande i miljöfrågorna på EU-toppmötet som nyligen var. Vi var bland de allra första att ta ställning till att utsläppen av växthusgaser måste minska med 30 procent till år 2020. Alliansens utspel bidrog därmed till att andra länder anslöt sig, länder som inledningsvis varit ovilliga till detta. I det mindre tänkandet vill vi göra det enklare för det svenska folket att leva miljövänligt. Det ska inte kosta något extra eller vara svårt att värna om miljön, tvärtom, det ska vara enkelt att göra bra saker för miljön.

Vi möter framtiden vända framåt och i vårpropositionen har vi ett realistiskt handlingsprogram för miljön, både på land och till havs. Allians för Sverige tänker se till att Sverige visar ledarskap inom dessa frågor, både på hemmaplan och internationellt och vi hoppas på ett gott framtida samarbete med andra partier, vi strävar trots allt efter samma mål.

Staffan Appelros (m)
riksdagsledamot

No comments:

Post a Comment