Jun 27, 2007

Skyddsvallar vid Bunkeflostrand

Efter många år som politiskt aktiv har jag nu sett hur frågan om skyddsvallar mot havet vid Bunkeflostrand har bollats över från byggkommunalrådet Anders Rubin (s) till det nya kommunalrådet Lari Pitkä-Kangas (mp). Tyvärr anser både Rubin och Pitkä-Kangas att skyddsvallar inte behövs vid Bunkeflostrand trots den senaste tidens rapporter om att vattennivån i Öresund konstant stiger för att inte nämna hur vattennivån dramatiskt har stigit vid oväder.

Länsstyrelsen och kustkommunerna i Skåne genomför just nu en gemensam beredskapsplan och utredning efter vinterns plötsliga vattenhöjningar vid kusten. Tyvärr säger kommunalrådet Pitkä-Kangas att kommunen, oavsett vad resultatet blir på denna utredning, inte kommer att bygga några skyddsvallar. Han anser att det i dagsläget inte finns anledning att bygga skyddsvallar i området. Däremot menar han att de berörda fastighetsägarna får bygga vallar om de så önskar. Några riktlinjer för dessa vallar finns dock inte utan den privata ägaren av marken får bygga enligt eget tycke, säger Pitkä-Kangas.

Jag anser att alla berörda kustkommuner i samråd med Länsstyrelsen bör arbeta efter samma riktlinjer och att kommunerna i högre grad bör ta ansvar för att bygga skyddsvallar som skyddar tomter och hus. Ander Rubin har tidigare uttryckt att det skulle ta 50-100 år innan vattennivån stiger 1 meter vid Öresund. Han säger även att den senaste tidens oväder inte helt säkert är ett resultat av växthuseffekten utan lika gärna kan vara en tillfällighet. Dessa påståenden visar att han inte tar dagens signaler, som tydligt påvisar ett ändrat klimat, på allvar.

Björn Lagerbäck (fp) varnar för att många villor vid Bunkeflostrand kan översvämmas vid en eventuell vattennivåhöjning. Han anser att en skyddsvall snarast ska byggas och att kommunen ska bekosta denna. Ur ett ekonomiskt perspektiv blir kostnaden för skyddsvallen lägre än om kommunen tvingas gå in och ersätta drabbade vid eventuell översvämning. För att inte tala om vilka påföljder översvämningarna kan orsaka de drabbade individerna.

Ett annat problem i detta är hur vi ska skydda den känsliga naturen vid Bunkeflostrand, för detta är vi politiker eniga om att den bör skyddas. Den nu föreslagna taggiga gränsdragningen är ologisk och byråkratisk vilket gör att byggandet av en vall i förlängningen kommer att försvåras oerhört. Som gränsdragningen ser ut idag får vissa husägare en naturskyddsgräns längs med sin husgavel vilket leder till att de bland annat får andra skötselföreskrifter för just den marken. Denna fråga måste till att börja med tas på allvar och för det andra får den inte bli ett slag mot privata ägare. Rätar vi ut gränsen och gör den mer logisk samt mindre ”taggig” kan vi med större sannolikhet bygga en skyddsvall som skyddar både miljö och individer.

Staffan Appelros (m)
Riksdagsledamot

No comments:

Post a Comment