Jun 27, 2007

Sötningsmedlet sukralos kan vara skadligt för miljön

Sötningsmedel har blivit väldigt populärt bland både producenter och konsumenter. Den sötande effekten gör att konsumenterna upplever att de kan äta söta produkter utan att behöva oroa sig över sockermängden. Det finns många produkter som innehåller socker som man inte reflekterat över tidigare. Detta uppdagas nu när fler och fler produkter märks med texten sockerfritt. Vilka sötningsmedel som döljer sig bakom ”sockerfritt” är olika och vi vet alla att de flesta sötningsmedel inte är av samma skrot och korn. I Expressens artikelserie ”Vad är det vi äter?” redovisas exempel med en kvinna som enligt journalisten dricker klor. Ja, det stämmer, ni läste rätt. Fast egentligen är det socker som har behandlats med klor och som blir produkten sukralos. Sukralos är ett sötningsmedel som är 500-600 gånger sötare än vanligt socker till skillnad från till exempel aspartam som ”bara” är 200 gånger sötare.

Debatten kring vilka effekter sötningsmedel kan ha fysiskt och psykiskt på människan har genom åren varit het. Även antalet vetenskapliga tester har varit många, problemet är bara att dessa tester endast har genomförts med syfte att undersöka vilka konsekvenser sötningsmedel kan ha på människan och inte miljön.

I och med sukralos, som faktiskt skiljer sig ifrån andra sötningsmedel, har man dock börjat uppmärksamma att konsekvenserna av att sukralos hamnar i naturen kan vara allvarliga. I en norsk studie som nyligen presenterades visade resultaten att sukralos har påvisats i vattendrag endast 1 år efter att det introducerades på marknaden. Flera producenter var på plats när studien presenterades och detta kom som en överraskning även för dem. Det som är väldigt oroväckande med detta är att sukralos är väldigt svårt att bryta ner. Livsmedelverket säger visserligen att det inte är någon fara eftersom att ämnet passerar kroppen utan att tas upp. Men någonstans måste det stanna upp och gör det de i vår natur vet vi inte vilka konsekvenserna kan bli. Enligt en kontakt på Livsmedelsverket har de tester som har gjorts på sukralos inte visat några negativa hälsoeffekter men han säger även att man inte kan testa allt och att det därför är svårt att veta vilka faktiska konsekvenser sötningsmedlet kan ha i längden, både på människor och på miljön. Detta påstående gör mig oroad, vet vi inte med säkerhet vilka konsekvenser sukralos kan ha är det inte bra att det hamnar ute i naturen. Skulle det visa sig att sukralos kan påverka organismer på ett ofördelaktigt sätt är det förmodligen flera års sanering som ligger framför oss.

Det görs nu utredningar i avloppsverken för att utreda om sukralos förekommer i vattnet. Påvisas sukralos i vattnet, blir diskussionen fokuserad på kring hur höga halterna är för att överväga att man vidtar åtgärder. Livsmedelsverket säger att det är svårt att helt förbjuda ett ämne, särskilt när den redan finns ute på marknaden. Men som konsumenter bör vi i alla fall vara medvetna om att sukralos kan hamna ute i vår natur. Vilka konsekvenserna blir är ännu inte kartlagda och jag väntar i alla fall med spänning på Livsmedelverkets resultat. För miljön och tillverkarna hoppas jag att resultatet i Norge inte upprepas i Sverige. Oavsett resultatet bör detta ses som ett misstag som inte bör upprepas. I en tid då miljöpolitiken ligger högt på dagordningen måste man börja testa ämnen som anses vara tvivelaktiga, inte bara på människor utan även på miljön.


Staffan Appelros (m)
riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet

No comments:

Post a Comment