Jun 27, 2007

Från svensk sida välkomnar vi frihandel

Regeringen har beslutat att införa en premie till alla som köper miljöbilar. 10 000 kr ska den nyblivna miljöbilsägaren få. Förhoppningsvis kan det i framtiden innebära att trafiken går mot en miljövänligare riktning än vad den gör idag. För många människor är bilen en nödvändighet, för andra är den en del av livets bekvämlighet. Oavsett vilket tycker vi moderater att människor själva ska få välja hur mycket de vill använda sina bilar. Det som däremot är viktigt är hur vi politiker arbetar med dessa frågor, vi måste på sikt påverka så att färre skadliga utsläpp från trafiken sker. Idag finns det ett allvarligt problem med detta, nämligen att milkostnaden för etanol är högre än bensin. Det gör att fler väljer det billiga alternativet och inte det miljövänliga alternativet på grund av kostnadsskäl. Moderaterna anser att det aldrig ska straffa sig att välja ett miljövänligt alternativ, tvärtom!

Svensk etanol tillverkas idag främst med spannmål som råvara. 4,45 kr per liter kostar den att framställa. Jämför vi detta med högkvalitativ etanol från till exempel Brasilien är den svenska dubbelt så dyr. Varför kan man då inte köpa etanol från Brasilien och sälja här i Sverige? Tyvärr klassas etanol till kategorin jordbruksprodukter vilket gör att den beläggs med jordbrukstull. Tullen gör då att den brasilianska etanolen hamnar på samma pris som den svenska. Bensintullen ligger idag på cirka 5 procent och tullen på kemikalier på cirka 6 procent. Med andra ord beläggs etanol med åtta gånger högre tull. Detta är ett stort problem och sänder ut helt fel signaler.

Från svensk sida välkomnar vi frihandel och regeringen arbetar aktivt med att riva de handelshinder som finns på alla jordbruksprodukter. Avskaffad tull och frihandel med etanol är en åtgärd som är viktig ur miljösynpunkt, inte bara för Sveriges miljöbilsbilister utan även för resten av EU och världen. Inte minst för utvecklingsländer som då får möjlighet att exportera sina produkter och på så sätt även chansen att bekämpa fattigdom. Vi hoppas att miljöbilsägarna, trots de för närvarande högre milkostnaderna på etanol, väljer bort bensinen i allt högre grad. Det ska bli billigare och enklare att vara miljövänlig och vi moderater kämpar för detta varje dag. För att alla som vill värna om miljön ska ha råd och möjlighet att göra det - det arbetar vi för.

No comments:

Post a Comment