Oct 21, 2008

Dyrare värme från E.ON igen.

Ursprungligen publicerad i Sydsvenska Dagbladet den 20 oktober 2008.

Nu har årets sedvanligt kryptiska meddelande från E.ON kommit till samtliga fjärrvärmekunder. "Du kan alltid räkna med ett konkurrenskraftigt fjärrvärmepris från E.ON. Priset sätts utifrån de alternativ som finns på din lokala värmemarknad. Eftersom bränslepriserna stigit kraftigt under 2008 har marknadens uppvärmningsalternativ blivit dyrare. Fjärrvärmepriset har därför uppdaterats … o s v." Vi vet hur det brukar låta.

Är det någon som tror annat än att priset höjs? Hur mycket tror ni att det blir? Fram med gamla räkningar och räknemaskinen så får vi själva räkna ut det. Mitt nya fjärrvärmepris är 57,6 öre/kWh och mitt nya grundpris är 3500 kr/år. Detta innebär att priset stigit med 2,5 % /kWh och 7,7 % på grundpriset. Kanske man skall vara tacksam att det inte steg med över 8 % som förra året.

Låt oss se på detta med konkurrens och marknad. För någon konkurrens i fjärrvärmenätet finns ju inte. Annars kunde jag köpa av SYSAV istället som (av E.ON) får omkring 15 öre per kWh för producerad värme från våra brännbara sopor. Samma värme som jag nu får köpa av E.ON för ett betydligt högre pris. Marknaden och alternativen består väl snarare av förbränning av olja eller pellets m m. Visst har de nog stigit under innevarande år men är samtidigt inne i ett prisras som nog kommer att bestå under nästa år också. Vem tror att den pågående krisen i världen inte skall påverka priserna nedåt även på råvarumarknaden? Hur har vi det då med elen som ju kan vara ytterligare ett alternativ. Redan stänger flera fastighetsbolag som Wallenstam mfl. av fjärrvärmen och använder sig av värmepumpar då detta blir billigare. Om man samtidigt investerar i egna vindkraftverk så kommer elpriset ner avsevärt.

Eftersom jag som villaägare inte har samma möjligheter anser väl E.ON att detta inte kan anses som giltigt alternativ. Dock har jag via andelar i ett vindkraftverk (via O2) försäkrat mig om ett elpris på f.n. 13 öre/kWh (ex skatter) vilket faktiskt är ett alternativ.

Därför tar jag till mig informationen på baksidan av E.ONs brev. Där upplyses att jag faktiskt genom den nya fjärrvärmelagen som trädde ikraft den 1 juli 2008 kan begära förhandling, medling och säga upp mitt fjärrvärmeavtal om min fjärrvärmeleverantör genomför en ensidig ändring av avtalsvillkoren. Så är det ju! E.ON har under alla år ensidigt ändrat mitt avtal och mina priser. Så kan bara en monopolist göra. Nu får vi se om lagen faktiskt stärker min ställning som fjärrvärmekund som den är avsedd för. Jag begär förhandling!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Intressant.se

No comments:

Post a Comment