Oct 1, 2008

Motion: Förbättra fordonsgasmarknaden!

Fordonsgas, vanligtvis bestående av naturgas, biogas eller en blandning av de båda, är ett mycket bra alternativ till olja och diesel. Ju större biogaskomponenten är desto mindre blir de negativa effekterna på klimatet. Fordonsgasen har alla möjligheter att bli ett ännu mer gångbart och prisvärt bränsle på marknaden men det nuvarande konkurrensläget visar stora brister. Marknaden präglas av lokala monopol och stora svårigheter för små lokala alternativ att göra sig gällande, delvis på grund av den infrastruktur i form av gasledningar där transporterna måste ske.

Det är viktigt att de här konkurrensproblemen undersöks och att insatser görs för att förbättra fordonsgasmarknaden och skapa möjligheter för att framförallt biogasen blir ett reellt alternativ till bensinen på så många platser i landet som möjligt. Därför har jag lagt en motion som du kan läsa i sin helhet HÄR.

No comments:

Post a Comment