Oct 1, 2008

Motion: Bryt monopolen på fjärrvärmemarknaden!

Det är nu dags att vi får se en avreglering av fjärrvärmemarknaden med ett införande av en lagstadgad rätt till tredjepartstillträde. Jag vill att man redan nu utformar en metod och modell för hur detta ska gå till istället för att avvakta den aviserade utredning som regeringen avser att tillsätta i frågan. Jag vill dessutom se att man lägger större vikt vid den industriella restvärmen som är helt fri från utsläpp och minskar behovet av andra energislag som kan komma till bättre användning i övrig energiproduktion. Läs min motion i sin helhet HÄR.

No comments:

Post a Comment