Oct 1, 2008

Motion: Bättre konsumentinformation på bredbandsmarknaden!

Idag saknas, till skillnad från vad många tror, en standardisering av bredbandsbegreppet. Löst uttryckt kan alla internetanslutningar som sker med snabbare överföringshastighet än vad som sker med ett uppringt modem kallas bredband.

Något som ytterligare komplicerar läget för konsumenterna är internetleverantörernas otydlighet när det gäller att tydligt ange vilken hastighet som gäller för varje enskild kund för dataöverföring till och från Internet. De hastigheter som anges är inte alltid de som gäller eftersom konsumenten inte vet hur många andra som delar på samma anslutning. Därför finns det all anledning att underlätta för kunderna att göra bättre val och se till att de får god valuta för det pris de betalar.

Jag vill se en förtydling av begreppet och att konsumenterna får bättre information och har därför lagt en motion om detta som du kan läsa i sin helhet HÄR.

No comments:

Post a Comment