Oct 1, 2008

Motion: Det ska löna sig att köra så miljövänligt som möjligt!

Det är mycket angeläget att få ner utsläppen från transportsektorn som alltjämt ökar. Den nuvarande regeringen införde tidigt den så kallade miljöpremien som blev en stor framgång och fick många att gå över till klimatsmartare bilar. Problemet är bara att inte alla miljöbilar är skapade lika och den faktiska miljöbelastningen varierar kraftigt.

Jag vill se ett system där eventuella framtida miljöpremier eller reduktioner i fordonsskatten är så starkt kopplade till respektive bilmodells belastning på klimatet som möjligt. Det ska med andra ord löna sig att köra så miljövänligt som möjligt. Läs hela min motion om detta HÄR.

2 comments:

 1. Jag förstår inte vad du vill uppnå med denna motion ?
  Ett fordon som går på felra olika typer av bränslen, miljöbränslen likväl som diesel/benisn, komemr troligen bli vanligare - menar du att dessa skall straffas jmf med "rena" biogasbilar/E85 bilar osv ?

  Det känns ju konstigt som bilägare att jag skall behöva sätta mig en sits där jag måste tanka ett enda bränsle, som jag vet inte är allmäntillgängligt och kanske bara finns vid macken hemmavid- och andelen fordonsägare som vågar ta ett sådant steg känns väl som relativt få ?
  Alternativt uppmuntrar man till att köpa flera fordon inom familjen -vilket också skapar en negativ miljöbelastning (map tillverkning - skrotning livscykeln)!?

  Man kan också tänka sig i en nära framtid att "förvirringen" om olika bränslen, miljövänlighet/pris osv kommer tillta - och därför torde en satsning på enstaka bränsletyper vara rätt vansklig.
  Är det inte då bättre att ha en punktskatt på traditionella bränslen som idag- och skattefrihet på övriga ?

  /K

  ReplyDelete
 2. Klas, jag vill ha en översyn på hela beskattningen, som jag uppfattar att du egentligen också vill. Precis som du säger vill jag inte styra mot enskilda bränslen, beskattningen skall enbart styra mot användandet av miljövänligare alternativ. Utsläppsskatt och en vettig "miljöbilspremie" kan ge dessa teknikneutrala effekter. Idag ser vi en del nackdelar, pumplagen har tex inte stimulerat biogas, alla bensinbolag vill köra flytande bränsle till sina mackar och därför blir det bara etanol hos dom som komplement till bensin och diesel. Skall man ge miljöbilspremie till bilar som som kan men inte körs på etanol? Ditt slutord instämmer jag i, det är ju så jag vill ha det.

  ReplyDelete