Oct 1, 2008

Motion: Förbättra flexibiliteten i hemhjälpen för äldre

Det är socialnämnden i respektive kommun som beslutar om hur stödet till de äldre ska se ut. Tyvärr saknas ofta i praktiken den flexibilitet som t.ex. gör det möjligt för en gammal människa att få hjälp med städning en vecka och hjälp med matinköp eller promenad i parken veckan därpå.

Jag vill se att lagstiftningen blir tydligare och uppmuntrar till flexibla lösningar där varje person exempelvis kan tilldelas en summa pengar eller ett antal timmar som han eller hon själv kan förfoga över. Detta skulle innebära en viktig förbättring av valfriheten för de äldre och jag har därför lagt en motion i ärendet som du kan läsa i sin helhet HÄR.

No comments:

Post a Comment